Zkoušky a certifikace

Pomáháme zájemcům o zaměstnání získat plnohodnotnou kvalifikaci pro lepší pracovní uplatnění. Zkoušky profesní kvalifikace umožní získat osvědčení, které nejen že platí na dobu neurčitou, ale je také uznáváno na území celé České republiky. Zkoušky pořádáme pro širokou veřejnost a s přihláškami vám rádi pomůžeme.

Termíny zkoušek

9. 10. Zkouška PK Strážný 68-008-E

09.10.2023 pondělí 11:00 Heršpická 875/6a, Brno (2. patro)  

Registrace

11. 10. – Zkouška PK Strážný 68-008-E

11.10.2023 středa 10:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 8:30-10h  

Registrace

18. 10. – Zkouška PK Strážný 68-008-E

18.10.2023 středa 10:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 8:30-10h  

Registrace

26. 10. – Zkouška PK Strážný 68-008-E

23.10.2023 pondělí 11:00 Heršpická 875/6a, Brno  

Registrace

25. 10. – Zkouška PK Strážný 68-008-E

25.10.2023 středa 10:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 8:30-10h  

Registrace

9. a 16.11. Zkouška PK Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T

16.11.2023 čtvrtek 12:30 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 11:30  

Registrace

30.11. Zkouška PK Pracovník dohledového centra 68-003-H

30.11.2023 čtvrtek 13:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 12h  

Registrace

Seznam státních zkoušek

  • Zkouška Strážný 68-008-E
  • Zkouška Detektiv koncipient 68-009-M
  • Zkouška Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T
  • Zkouška Pracovník dohledového centra 68-003-H
  • Zkouška Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin 68-004-H

Strážný

Obsah zkoušky:

Státní zkouška na strážného je zaměřena na standardní a rizikové situace ostrahy na různých objektech včetně spolupráce s IZS a základní seznámení s bezpečnostními systémy a procesy.

Organizace zkoušky:

Příprava probíhá formou samostudia námi dodaných podkladů, nabízíme i elektronickou formu a prezenční přípravný kurz. Samotný písemný test se skládá ze 30 otázek a z ústní/praktické části, která je založena na řešení 2 konkrétních situací.

Registrace
strážný

Pracovník dohledového centra

Obsah zkoušky:

Zkouška je zaměřena na přípravu pro výkon ostrahy majetku a osob prostřednictvím dálkového dohledu a obsluhy pultu centralizované ochrany a kamerových systémů.

Organizace zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Na závěr zkoušky obdrží uchazeč osvědčení.

Registrace
aton_file_000000000109133_E09BAAA5023A7D488AF5EE1F139BE150_b

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Obsah zkoušky:

Zkouška je zaměřena na analýzu a detekci stávajících i budoucích rizik ohrožujících obchodní společnost. Účastník zkoušky musí zvládnout vytvářet postupy a procesy, které vedou k prevenci a minimalizaci rizika ztrát na majetku či zdraví zaměstnanců nebo zákazníků. Dále musí umět naplánovat a zorganizovat ostrahu objektu.

Organizace zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Trvá dva dny, protože obsahuje ještě třetí část ve formě vypracování písemné práce na bezpečnostní téma. Na závěr zkoušky obdrží uchazeč osvědčení.

Registrace
bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Detektiv koncipient

Obsah zkoušky:

Státní zkouška je zaměřena na spolupráci při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Dále zahrnuje také shromažďování informací o důkazech a spolupráci při zajišťování ochrany majetku a osob. Probereme zde i ochranu osobních a citlivých údajů.

Organizace zkoušky:

Průběh zkoušky je podobný jako u zkoušky PK Strážný, skládá se z písemné a ústní části. Na závěr zkoušky obdrží uchazeč osvědčení.

Registrace
detektiv koncipient

Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin

Obsah zkoušky:

Státní zkouška je novinkou a její průběh připravujeme. Již brzy dodáme více informací.

Organizace zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Na závěr zkoušky obdrží uchazeč osvědčení.

Registrace
pracovník převozu hotovosti a cenin

Kompletní informace ke školením a kurzům vám poskytne:

Mgr. Marek Bílek m.bilek@m2c.eu +420 725 507 466

Bilek

Kontaktujte nás

Máte zájem u nás pracovat?

Zavolejte nám na 800 111 112

Registrujte se

Položky označené * jsou povinné.