Školení a kurzy

Uvědomujeme si hodnotu kvalitních zaměstnanců a podporujeme je v jejich chuti dále se vzdělávat. Jsou to právě oni, kdo společnosti šetří čas i náklady, přináší nový pohled na věc a čelí každodenním výzvám. Proto máme v M2C propracovaný systém tréninků a školení, kterým podporujeme osobní i odborný rozvoj našich zaměstnanců. Odborná školení nabízíme také našim partnerům a široké veřejnosti.

Termíny školení

31. 5. – Zkouška PK Strážný 68-008-E

31.05.2023 středa 10:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 8:30-10h  

Registrace

14. 6. – Zkouška PK Strážný 68-008-E

14.06.2023 středa 10:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 8:30-10h  

Registrace

21. 6. – Zkouška PK Strážný 68-008-E

21.06.2023 středa 10:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 8:30-10h  

Registrace

28. 6. Zkouška PK Strážný 68-008-E

28.06.2023 středa 10:00 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + školení od 8:30-10h  

Registrace

26. 6. Zkouška PK Strážný 68-008-E

29.06.2023 čtvrtek 10:00 Heršpická 875/6a, Brno  

Registrace

Seznam vzdělávacích kurzů

  • Příprava autorizovaných osob a zástupců dle zákona 179/2006 (pedagogické minimum autorizovaných osob)
  • Příprava ke zkoušce PK Strážný 68-008-E
  • Příprava ke zkoušce PK Detektiv koncipient 68-009-M
  • Příprava ke zkoušce PK Bezpečnostní manažer 68-005-T
  • Příprava ke zkoušce PK Pracovník dohledového centra 68-003-H
  • Příprava ke zkoušce PK Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin 68-004-H
  • Školení BOZP a PO pro zaměstnance a vedoucí pracovníky (Obsah je dán zákoníkem práce a další legislativou. Délka, termín a místo školení dle dohody.)
  • Školení první pomoci (Obsah je dán zákoníkem práce a další legislativou. Délka, termín a místo školení dle dohody.)
  • Příprava autorizovaných osob a zástupců dle zákona 179/2006 (pedagogické minimum autorizovaných osob)

Školení BOZP a PO

Nabízíme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak pro zaměstnance, tak i pro vedoucí pracovníky.

Obsah školení je dán zákoníkem práce, zákonem o podmínkách BOZP, zákonem o ochraně veřejného zdraví a další podpůrnou legislativou. Délka, termín a místo školení dle dohody.

Na kurz je možné se hlásit průběžně.

Registrace
školení BOZP a PO

Školení první pomoci

Nabízíme školení první pomoci jak pro zaměstnance, tak i pro veřejnost.

Kurz je zaměřen na poskytování základní lékařské péče před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Uchazeči budou seznámeni se základními rizikovými stavy včetně praktického nácviku.

Na kurz je možné se hlásit průběžně.

Registrace
škola první pomoci

Příprava ke zkoušce profesní kvalifikace

Nabízíme přípravu ke státním zkouškám profesní kvalifikace dle zákona 179/2006.

Cílem je, aby uchazeč zvládl složitou a rizikovou problematiku a prošel celou zkouškou bez problémů.

V současné době nabízíme přípravu ke zkoušce PK Strážný, PK Detektiv koncipient, Bezpečnostní manažer, Pracovník dohledového centra a Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin.

Na kurz je možné se hlásit průběžně.

Registrace
příprava ke zkoušce profesní kvalifikace

Příprava autorizovaných osob a zástupců

Kurz „Pedagogické minimum autorizovaných osob“ poskytuje informace o procesech státních autorizovaných zkoušek dle zákona 179/2006. Dále seznamuje se systémem národních kvalifikací ustanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR.

Výsledkem je certifikát, jenž je platný při žádosti o autorizaci státní zkoušky profesní kvalifikace.

Na kurz je možné se hlásit průběžně.

Registrace
příprava autorizovaných osob a zástupců

Kompletní informace ke školením a kurzům vám poskytne:

Mgr. Marek Bílek m.bilek@m2c.eu +420 725 507 466

Bilek

Kontaktujte nás

Máte zájem u nás pracovat?

Zavolejte nám na 800 111 112

Registrujte se

Položky označené * jsou povinné.