Skúšky a certifikácia

Pomáhame záujemcom o zamestnanie získať plnohodnotnú kvalifikáciu pre lepšie pracovné uplatnenie. Skúšky profesijnej kvalifikácie umožnia získať osvedčenia, ktoré nielen že platia na dobu neurčitú, ale sú tiež uznávané na území celej Slovenskej republiky. Skúšky organizujeme pre širokú verejnosť, s prihláškami vám radi pomôžeme.

Zoznam štátnych skúšok

  • Skúška Strážnik 68-008-E
  • Skúška Detektív koncipient 68-009-M
  • Skúška Bezpečnostný manažér v obchode a službách 68-005-T
  • Skúška Pracovník dohľadového centra 68-003-H
  • Skúška Pracovník prevozu finančnej hotovosti a cenín 68-004-H

Strážnik

Obsah skúšky:

Štátna skúška na strážnika je zameraná na štandardné a rizikové situácie bezpečnosti na rôznych objektoch vrátane spolupráce s IZS a základné zoznámenie s bezpečnostnými systémami a procesmi.

Organizácia skúšky:

Príprava prebieha formou samoštúdia nami dodaných podkladov, ponúkame aj elektronickú formu a prezenčný prípravný kurz. Samotný písomný test sa skladá z 30 otázok a z ústnej / praktickej časti, ktorá je založená na riešenie 2 konkrétnych situáciach.

Registrácia
strážný

Pracovník dohľadového centra

Obsah skúšky:

Skúška je zameraná na zabezpečenie ochrany majetku, osôb a oprávnených záujmov podľa inštrukcií v nadväznosti na činnosť organizačných celkov, vyžadujúcich špecifické znalosti a zručnosti z hľadiska reakcií z dohľadového centra.

Organizácia skúšky:

Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Na záver skúšky dostane uchádzač osvedčenie.

Registrácia
aton_file_000000000109133_E09BAAA5023A7D488AF5EE1F139BE150_b

Bezpečnostný manažér v obchode a službách

Obsah skúšky:

Skúška je zameraná na analýzu a detekciu súčasných a budúcich rizík ohrozujúcich obchodnú spoločnosť a vytvára postupy a procesy na prevenciu a minimalizáciu rizík strát na majetku či zdraví zamestnancov alebo zákazníkov vrátane plánovania a organizovania bezpečnosti na objekte.

Organizácia skúšky:

Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Je 2 denná a to pretože je tu tretia časť, obsahujúca vypracovanie písomnej práce na bezpečnostné tému. Na záver skúšky dostane uchádzač osvedčenie.

Registrácia
bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Detektív koncipient

Obsah skúšky:

Štátna skúška je zameraná na spoluprácu pri pátraní po osobách a veciach a pri odhaľovaní skutočností svedčiacich o právnom záujme klienta. Zhromažďovanie informácií o dôkazoch a spolupráci pri zabezpečovaní ochrany majetku a osôb. Preberieme tu aj ochranu osobných a citlivých údajov.

Organizácia skúšky:

Priebeh skúšky je podobný ako u skúšky PK Strážnik, skladá z písomnej a ústnej časti. Na záver skúšky dostane uchádzač osvedčenie.

Registrácia
detektiv koncipient

Pracovník prevozu finančnej hotovosti a cenín

Obsah skúšky:

Štátna skúška je novinkou a jej priebeh pripravujeme. Už čoskoro dodáme viac informácií.

Organizácia skúšky:

Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Na záver skúšky dostane uchádzač osvedčenie.

Registrácia
pracovník převozu hotovosti a cenin

Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?

Ozvite sa nám!

Registrujte sa

Položky označené * sú povinné.