Školenia a kurzy

Uvedomujeme si hodnotu kvalitných zamestnancov a podporujeme ich, aby mali chuť sa ďalej vzdelávať. Sú to práve oni, kto spoločnosti ušetrí čas aj náklady, prinesú nový pohľad na vec a čelia každodenným výzvam. Preto máme v M2C prepracovaný systém tréningov a školení, ktorým podporujeme osobný aj odborný rozvoj našich zamestnancov. Odborné školenia ponúkame tiež našim partnerom a širokej verejnosti.

Zoznam vzdelávacích kurzov

  • Príprava autorizovaných osôb a zástupcov podľa zákona 179/2006 (pedagogické minimum autorizovaných osôb)
  • Príprava ku skúške PK Strážnik 68-008-E
  • Príprava ku skúške PK Detektív koncipient 68-009-M
  • Príprava ku skúške PK Bezpečnostný manažér 68-005-T
  • Príprava ku skúške PK Pracovník dohľadového centra 68-003-H
  • Príprava ku skúške PK Pracovník prevozu finančnej hotovosti a cenín 68-004-H
  • Školení BOZP a PO pre zamestnancov a vedúcich pracovníkov(Obsah je daný zákonníkom práce a ďalšou legislatívou. Dĺžka, termín a miesto školenia podľa dohody.)
  • Školenia prvej pomoci(Obsah je daný zákonníkom práce a ďalšou legislatívou. Dĺžka, termín a miesto školenia podľa dohody.

Školenia BOZP a PO

Ponúkame školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako pre zamestnancov, tak aj pre vedúcich pracovníkov.

Obsah školenia je daný zákonníkom práce, zákonom o podmienkach BOZP, zákonom o ochrane verejného zdravia a ďalšou podpornou legislatívou. Dĺžka, termín a miesto školenia podľa dohody.

Na kurz sa možno hlásiť priebežne.

Registrácia
školení BOZP a PO

Školenia prvej pomoci

Ponúkame školenia prvej pomoci ako pre zamestnancov, tak aj pre verejnosť.

Kurz je zameraný na poskytovanie základnej lekárskej starostlivosti pred príchodom záchrannej zdravotnej služby. Uchádzači sú oboznámení so základnými rizikovými stavmi vrátane praktického nácviku.

Na kurz sa možno hlásiť priebežne.

Registrácia
škola první pomoci

Príprava ku skúške profesijnej kvalifikácie

Ponúkame prípravu ku štátnym skúškam odbornú kvalifikáciu podľa zákona 179/2006.

Cieľom je, aby uchádzač zvládol zložitú a rizikovú problematiku a prešiel celou skúškou bez problémov.

V súčasnej dobe ponúkame prípravu ku skúške PK Strážnik, PK Detektív koncipient, Bezpečnostný manažér, Pracovník dohľadového centra a Pracovník prevozu finančnej hotovosti a cenín.

Na kurz sa možno hlásiť priebežne.

Registrácia
příprava ke zkoušce profesní kvalifikace

Príprava autorizovaných osôb a zástupcov

Kurz “ Pedagogické minimum autorizovaných osôb“ poskytuje informácie o procesoch štátnych autorizovaných skúšok podľa zákona 179/2006. Ďalej zoznamuje so systémom národných kvalifikácií realizovaných Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy v ČR.

Výsledkom je certifikát, ktorý je platný pri žiadosti o autorizácii štátnej skúšky odbornú kvalifikáciu.

Na kurz sa možno hlásiť priebežne.

Registrácia
příprava autorizovaných osob a zástupců

Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?

Ozvite sa nám!

Registrujte sa

Položky označené * sú povinné.