Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul

M2C Security Solutions SRL (denumită în continuare „M2C”)

conform Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal al Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR“)

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor este M2C Security Solutions SRL, cu sediul în Piața Plevnei nr. 7, parter, biroul nr. 3, ap. 1, Timișoara, jud. Timiș, România, tel. +40.356.179.038, email: ro.dpo@m2c.eu.

Cine este răspunzător de prelucrarea datelor cu caracter personal? Ce date sunt procesate? În ce scop și în baza căror acte normative sunt procesate datele dumneavoastră?

Utilizând formularul nostru de contact puteți solicita și obține diverse informații sau consultanță, astfel că procesăm diferite date personale, precum:

  1. Informații generale: Orice informații solicitate implică prelucrarea datelor cu caracter personal, fiind necesară procesului de negociere inițiat, respectiv pentru încheierea și executarea unui contract între M2C și dumneavoastră, în calitate de subiect de date cu caracter personal. Fără furnizarea informațiilor cu caracter personal nu este posibil să onorăm cererea dumneavoastră.
  2. Informații prin e-mail: Dacă ați solicitat trimiterea de materiale informative, aceste date pe care le furnizați în formularul de contact vor fi procesate, cel puțin în ceea ce privește numele și prenumele dumneavoastră, detaliile modalității de contact aleasă pentru trimiterea informațiilor solicitate, precum și datele transmise în conținutul mesajului text.
  3. Informații prin telefon: Dacă ați solicitat informații prin telefon, vom procesa datele pe care ni le furnizați, cel puțin în ceea ce privește numele și prenumele dumneavoastră, precum și numărul de telefon ce a fost pus la dispoziție în cadrul mesajului de contact.
  4. Comunicări de marketing: Dacă ați ales înregistrarea pentru transmiterea mesajelor noastre de marketing, indiferent de canalul prin care ați ales această comunicare, vom procesa datele pe care le-ați furnizat în formularul de contact, cel puțin în ceea ce privește numele și prenumele, precum și detaliile modalității de contact aleasă pentru trimiterea informațiilor solicitate pentru a vă informa despre produsele, serviciile, ofertele și promoțiile noastre. Pentru acest tip de comunicări, analizăm datele obținute în timpul livrării și preluării acestor e-mailuri în formă agregată (rata de deschidere, rata de livrare, rata de conversie, ratele de clic, rata de dezabonare, rata de bouncer) pentru a analiza succesul și utilizarea e-mailurilor. Pe de altă parte, evaluăm și datele generate atunci când accesați și utilizați aceste e-mail-uri (timpul de deschidere, linkurile pe care le-ați făcut clic, documentele descărcate), pentru a vă oferi informații personalizate pe această bază în buletinele de informații viitoare, interesele și nevoile dumneavoastră.
  5. Baza juridică: Aceste date sunt prelucrate având la bază consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6, alin. (1) pct. a) din Regulamentul GDPR.

Există o obligație de a furniza date cu caracter personal? Pot retrage consimțământul?

Nu există nicio obligație de furnizare a datelor cu caracter personal, fiind astfel vorba de un consimțământ liber exprimat din partea dumneavoastră.

Consimțământul dat poate fi retras în orice moment fără nicio motivare, urmând a produce efecte în viitor, contactându-ne prin metodele de contact indicate în această notă de informare.

Cine are acces la datele personale?

În cadrul prelucrării tuturor datelor personale amintite mai sus, întotdeauna avem grijă să respectăm reglementările de bază în conformitate cu art. 6 GDPR. Securitatea informațiilor personale este asigurată prin măsuri organizatorice și tehnice adoptate în conformitate cu prevederile legale, în așa fel încât să ne asigurăm că nu se ajunge la nici o distrugere accidentală sau ilicită, pierdere, modificare, divulgare neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. Toți angajații noștri sunt obligați să păstreze secretul cu privire la informațiile pe care le întâlnesc în activitatea lor. Am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal pentru că domeniul nostru de activitate ne impune acest lucru.

Putem transfera date către alți destinatari (de exemplu, autoritățile publice) în măsura în care suntem obligați să vă transferăm datele personale pe baza unei obligații legale la care suntem supuși.

Suplimentar, în anumite situații, pentru a vă satisface opțiunea de informare/consultanță, vom putea împărtăși informațiile dumneavoastră doar cu următoarele categorii de destinatari:

  • furnizorii de servicii din cadrul grupului nostru de companii (de exemplu, pentru a furniza analize statistice și întreținere tehnică pentru sistemele noastre).
  • furnizorii externi de servicii care oferă servicii în numele nostru și pe bază contractuală separată, cum ar fi colectarea datelor dumneavoastră, găzduirea site-urilor web, întreținerea call center-ului, trimiterea de e-mailuri sau informații scrise sau furnizarea de consultanță personală.

Sunt transferate datele în țări din afara UE / SEE?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în cadrul Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Societatea noastră nu intenționează să transfere date cu caracter personal în alte țări.

Cât timp sunt stocate datele?

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este determinată de obiectul cererii dumneavoastră. În general, datele sunt stocate atâta timp cât există un interes justificat pentru păstrarea lor și nu ar prevala interesul dumneavoastră de a renunța la prelucrarea ulterioară, în special pentru a putea ține legătura prin corespondență, dacă alegeți să utilizați serviciile noastre.

Datele cu caracter personal se șterg chiar și fără solicitarea dumneavoastră în momentul în care nu mai este necesară păstrarea în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate.

Furnizarea datelor cu caracter personal este o condiție necesară pentru încheierea contractului sau pentru procesarea cererii dumneavoastră, iar în caz de nefurnizare a acestor nu putem onora cererea dumneavoastră.

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Ca persoană vizată, puteți: să solicitați accesul la datele dumneavoastră personale (articolul 15 GDPR), să solicitați rectificarea datelor personale incorecte (articolul 16 GDPR), să solicitați ștergerea datelor personale (articolul 17 GDPR), să solicitați restricționarea prelucrarea datelor personale (articolul 18 GDPR), exercitarea dreptului la portabilitatea datelor (articolul 20 GDPR), obiectați de prelucrarea datelor personale (Articolul 21 GDPR).

În unele cazuri, puteți cere datele personale de la noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și transferul lor către alt administrator sau aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea fără intervenție umană. Vă puteți exercita toate drepturile și la responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal, pe adresa de e-mail menționată mai jos sau în scris pe adresa de contact a societății M2C.

În cazul în care considerați că prin prelucrarea datelor cu caracter personal se produce o încălcare a GDPR, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere (articolul 77 GDPR). Datele de contact le găsiți pe https://www.dataprotection.ro/.

Datele de contact ale administratorului:  M2C Security Solutions SRL, cu sediul în Piața Plevnei nr. 7, parter, biroul nr. 3, ap. 1, Timișoara, jud. Timiș, România, +40.356.179.038.

Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal: ro.dpo@m2c.eu

 


Contactează-ne

Sunteți interesat de compania noastră?

Contactează-ne!

Formular de contact

Zadejte název své firmy nebo IČO

Elementele marcate cu * sunt obligatorii.