Společenská odpovědnost

Operujeme na mezinárodní úrovni, doma jsme ale v Česku, a to už více jak čtvrtstoletí. Našim klientům se neustále snažíme přinášet inovativní řešení a k tomu potřebujeme spokojené kolegy a kolegyně, kteří s námi potáhnou za jeden provaz. Zakládáme si na firemní kultuře a naše zaměstnance podporujeme po stránce pracovní i osobní. Chceme podávat ty nejlepší výsledky, a to jak ve vztahu k našim zákazníkům, tak pro celý náš tým.

„Jako významný zaměstnavatel, poskytovatel služeb a obchodní partner pro naše klienty jsme si vědomi dopadu a odpovědnosti, kterou s sebou naše podnikání nese. Proto CSR aktivity v M2C rozhodně nestojí stranou a snažíme se je vměstnat do všech činností, které provozujeme. Je naším cílem zkvalitňovat prostředí, ve kterém podnikáme a žijeme. Odpovědné chování vnímáme jako nedílnou součást našeho podnikání.“

Matěj Bárta,
Generální ředitel

m2c-csr

M2C FOUNDATION

Co je pro nás opravdu důležité a v čem vynikáme jsou pozitivní hodnoty, respektující přístup k lidem a silná soudržnost. Vážíme si našich (8500) zaměstnanců a podporujeme je, protože jen díky lidem a jejich práci jsme úspěšnou mezinárodní společností. Z toho důvodu jsme náš nadační fond zaměřili hlavně na podporu našich zaměstnanců.

PROJEKT M2C LIDEM – PODPORA ZAMĚSTNANCŮ

Projekt M2C Lidem je tu s námi už od roku 2016. Vždy na začátku roku spustíme nominace na dětské bojovníky, znevýhodněné děti našich zaměstnanců, kteří si zaslouží naši pomoc. Po celý rok pak pořádáme nejrůznější aktivity, díky nímž získáme potřebné finanční prostředky, které dětským bojovníkům a jejich rodinám alespoň trochu pomohou v jejich těžké situaci.

Nadační fond v čase:

2021

Bojovníci Jindra a Tomáš

Na začátku letošního roku jsme opět spustili nominace do letošního projektu M2C Lidem, kdy jsme opět hledali dětského bojovníka, který si zaslouží naši pomoc. Z došlých nominací jsme nakonec vybrali dva bojovníky, Jindru a Tomáše, kterým letos soustředíme naši pomoc. Jednotlivé finanční dary tak budeme rovným dílem mezi tyto bojovníky dělit.

Prvním bojovníkem je 6letý Jindra, který má svůj vlastní svět. Po finančně i časově náročném chození po různých lékařích a vyšetřeních byla rodičům před třemi roky sdělena jeho diagnóza, a to vrozená mozková vada autistického spektra 2. stupně (středně těžký autismus). Malý Jindra se těžko učil mluvit, chodit a dělat všechny ty běžné věci, které malé děti dělají. Nyní Jindra chodí do speciální školky s podporou asistenta pedagoga, který Jindru učí a doprovází z jeho vlastního světa do „normálního života“. Doprovází nejen Jindru, ale i jeho rodiče, které se naopak snaží přiblížit ke světu Jindry. Jindru čeká ještě spousta dalších vyšetření u lékařských specialistů. Všem pomáhají další specialisté jako například logoped a psycholog. Jindra vyžaduje celodenní péči s velkou dávkou trpělivosti jeho milující rodiny.

 

 

Druhým bojovníkem je Tomáš, moc šikovný kluk, který však potřebuje stálý dohled a péči z důvodu diagnostikované poruchy autistického spektra. Chodí do osmé třídy základní školy, kam ho doprovází asistentka pedagoga. Již šest let dvakrát týdně navštěvuje Středisko ranné péče, kde se učí sociálním dovednostem, komunikovat s ostatními dětmi i dospělými a nacvičuje denní úkony a situace, které může zažít. Je to bystrý kluk s výbornou pamětí, ale je uzavřený a nepodělí se nahlas před ostatními o svůj názor, odpověď, bolest ani starost. Má rád sport, hlavně fotbal a hokej. Sleduje všechny zápasy, má naprostý přehled o hráčích a jejich přestupech, mapuje stadiony po celé republice a rád by je časem všechny navštívil. V září loňského roku se stala nešťastná událost, která Tomáška i jeho rodiče velmi ovlivnila. Jeho maminka měla vážný úraz, měsíc se léčila v nemocnici a veškerá péče každodenního života a online vyučování byla jen na otci. Statečně, i když ne lehce a bez problémů, se s tím oba vypořádali.

2020

Bojovníci Martin a Jaroušek

Na začátku 2020 z obdržených nominací opravdu nebylo lehké vybrat, neboť by každý z nominovaných zasloužil naši podporu. A jelikož letos probíhá již pátá jubilejní volba, rozhodli jsme se, že tento rok vybereme bojovníky dva.

Prvním bojovníkem byl Martin z Liberce. Martin má vrozenou vývojovou vadu levé horní končetiny. Již 6 let trpí těžkými migrénami, které jsou v posledním půl roce opravdu těžké a kvůli tomu, že je ve škole šikanován, musí docházet k psychologům. Je to však chytrý kluk, který by si přál být v budoucnu programátorem. Ačkoli má Martin v podstatě jen jednu ruku (tu druhou má zakrnělou), věnoval se donedávna bojovému sportu karate. Nyní se věnuje bushcraftu a focení a zpívá v prestižním hudebním sboru Jablonec nad Nisou, kde se chce profesně dopracovat až do souboru Iuventus Gaude (letos bude absolvovat casting). Baví ho vaření a přes léto zkouší parkour.

 

 

Druhým bojovníkem byl Jaroušek z Kutné Hory, který trpí vývojovou dysfázií, ADHD, a kvůli předčasnému porodu je téměř slepý (ZTP/P). Zdravotní stav Jarouška vyžaduje pravidelná vyšetření po republice (Praha, Pardubice, Kolín), což je samozřejmě velice finančně i časově náročné.

2019

Bojovník Alex

V roce 2019 jsme podporovali malého Alexe.

Alex se narodil v roce 2010, měl téměř 5 kilo a měl se čile k světu. Po nějaké době se ale jeho vývoj zastavil, začal mít problémy s řečí, byl velmi neklidný a trpěl nespavostí. Jeho hyperaktivita se postupně stávala neúnosnou a nemohl zůstat ani chvíli sám, aby si neublížil. Jeho rodiče, kteří oba pracují v M2C, si zařídili směny tak, aby s ním vždy byl někdo doma. Poté se dozvěděli konečně diagnózu – Alex má nevyléčitelný dětský autismus s mentální retardací. Nyní Alex navštěvuje speciální základní školu, kde mu pomáhá speciálně školená asistentka a daří se mu pomalu zvládat například i výlety, i když je to pro rodiče velmi náročné.

2018

Bojovník Lukáš

Dětský bojovník pro rok 2018 se jmenuje Lukáš. Je už od narození nevidomý, prošel si dětskou mozkovou obrnou a pravostrannou hemiparézou (částečné ochrnutí). Vzhledem ke všem nemocem je každý den zcela závislý na 24hodinové péči svých rodičů. Sbírka byla použita na zdravotnické pomůcky pro nevidomé a nechodící a ortézu na pravou ruku a nohu.

2017

Bojovnice Markétka

Bojovnice Markétka trpí vzácným Zellwegerovým syndromem. Starat se o ni je velmi náročné pro celou rodinu. Kočárek, ve kterém Markétku vozili, byl pro ni již malý a standardní kočár pro postižené děti se rodině nevešel do auta. Výtěžek jsme proto věnovali na nákup cyklovozíku, který jim ulehčil každodenní život a poskytl možnost trávit společně více času.

2016

Bojovník Davídek

Úplně prvním podporovaným dítětem byl Davídek, kterému jsme předali voucher na rehabilitační pomůcky, protože trpí dětskou mozkovou obrnou.

PROJEKT M2C LIDEM – PODPORA STUDENTŮ

Nadační fond M2C Foundation má také za úkol podporovat studenty vysokých škol při vývoji nových technologií pro potřebné. Vznikl v úzké spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Cílem M2C Foundation je zapojit mladé talentované lidi do užitečných projektů a poskytnout jim také relevantní praxi. Projekt M2C Foundation se nezaměřuje pouze na neziskové organizace pomáhající dětem s postižením, ale i na organizace, které se věnují pomoci dalším potřebným skupinám včetně seniorů.

Nadační fond v čase:

2015

Podpora sbírky pro Jedličkův ústav

V roce 2015 připravila univerzita ČVUT v Praze ve spolupráci s M2C Foundation soutěž, zaměřenou na vytvoření mobilní hry, pomocí které by bylo možné podpořit finanční sbírku na dostavbu Jedličkova ústavu (www.sbirkajus.cz). Hra vycházela z animovaného klipu kapely The Tap Tap – Moje Volba. Kromě vlastní hry bylo součástí projektu i zpracování obchodního modelu.

2014

Pink Crocodile

Pro start projektu byla vybrána v roce 2014 organizace Pink Crocodile. Jedná se o školku s anglickou výukou, která integruje děti s postižením spolu s dětmi zdravými. Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství byli osloveni a motivováni k vytvoření webové aplikace, která díky spojení interaktivních a audiovizuálních prvků pomáhá dětem nejen s osvojením základních slov, ale také se základy znakové řeči.

„Společenskou odpovědnost vnímáme jako nedílnou součást firemní kultury, proto s radostí podporujeme různé aktivity, které pomohou a cílí hlavně na zaměstnance M2C a jejich rodiny, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci.“

Tereza Rýparová
Předsedkyně nadačního fondu

tereza

Dobrovolné odpovědné chování

Je pro nás důležité, aby naši partneři dostali komplexní služby s vysokou mírou profesionality. Na základě odborných znalostí a know-how v rámci služeb ostrahy, údržby a úklidu se M2C stalo důležitou entitou udávající trendy na českém i mezinárodním trhu.

Dobrovolné odpovědné chování naší společnosti stojí na třech pilířích: oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

V ekonomické oblasti se od nás očekává transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Uvědomujeme si, že udržet si zákazníka je levnější než získat nového a že vzdělaní zákazníci jsou „inovativnější“, a proto jsou schopni zvýšit prodej a obrat.

V sociální oblasti se naše odpovědné chování firmy zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Na pracovišti i v místní komunitě se tak zavazujeme ovlivňovat přímo či nepřímo životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů.

V environmentální oblasti si uvědomujeme své dopady na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Svou podnikatelskou činnost vykonáváme tak, abychom chránili přírodní zdroje a co nejméně zatěžovali životní prostředí.

 

Etické chování a transparentnost

 

Jednání v souladu s právními předpisy je pevnou zásadou našich podnikatelských aktivit, a předpokladem k zajištění našich firemních úspěchů. Ve všech obchodních společnostech holdingu M2C prosazujeme a pravidelně vyhodnocujeme firemní Compliance Program, kterým jsme nastavili jednotný a provázaný rámec pravidel, která pokrývají veškeré činnosti společnosti. Slouží zejména k prevenci protiprávního i neetického jednání.  Vytvořili jsme jedinečnou firemní kulturu a zcela transparentní prostředí, a uplatňujeme nastavená pravidla etického chování nejen vůči zaměstnancúm, klientům anebo dodavatelům, ale i veřejnosti.

Jedním z článků Compliance Programu je i možnost oznámit jednání týkající se našich obchodních společnosti, které není v souladu se stanovenými pravidly, a to dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a související legislativy.

Pokud se domníváte, že dochází ze strany obchodních společností holdingu M2C k protiprávnímu jednání, máte možnost nás na toto jednání upozornit. Můžete se obrátit na naši kvalifikovanou osobu, která je připravena vaše oznámení o protiprávním jednání přijmout a nezávisle prověřit. Garantujeme vám, že takové oznámení je zcela důvěrné.

Na co dbát při podání oznámení

Na nerelevantní oznámení nebude brán zřetel.

Při oznamování prosím dbejte na to, abyste sdělovali pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu.

Vyhrazené oznamovací kanály:

Telefonicky/ SMS: +420 702 235 247 (telefonická oznámení budou přijímána záznamovou linkou nonstop)

E-mailem: interniaudit@m2c.eu

Poštou: Interní audit, Mark2 Corporation Investment SE a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1

Webový vstup: K podání oznámení můžete využít i náš online oznamovací systém níže.

 

Etický kodex společnosti k nahlédnutí zde.

 

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A UDRŽITELNOSTI ZA ROK 2022

Zjistěte více o našich hodnotách, transparentním podnikání a pracovním prostředí.


Kontaktujte nás

Máte zájem u nás pracovat?

Zavolejte nám na 800 111 112

Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné.