Časté dotazy

Na každou z našich pozic máme od klienta přesné požadavky – jako např. znalost práce na PC, komunikativní AJ a další. Pokud požadavky dané klientem nesplňujete, nemůžeme vás bohužel na tuto pozici přijmout.

Na velitelské pozici je důležitá zkušenost s vedením lidí, znalost bezpečnostních technologií a celková znalost bezpečnostní problematiky.

Zaměstnavatel dle zákoníku práce může po uchazeči požadovat bezúhonnost, a to za splnění podmínek uvedených v ust. § 316 odst. 4 zákoníku práce. Podmínkou pro práci v bezpečnostní agentuře je podle živnostenského zákona bezúhonnost. Zaměstnanci ji prokazují aktuálním výpisem z trestního rejstříku. Kromě toho musí být pouze způsobilí k právním úkonům a starší osmnácti let.

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je od 1. srpna 2012 povinností každého pracovníka soukromé bezpečnostní služby, zaměstnanců dalších organizací, podniků a institucí, kteří vykonávají pracovní činnosti na pozicích strážný, recepční/vrátný splňovat odbornou způsobilost. Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu typu pracovní smlouvy. Certifikát je na celý život a platí po celé ČR.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.

Tento benefit nelze při velikosti naší společnosti a rozmístění jednotlivých pracovišť po celé republice nastavit tak, aby byl vyhovující pro všechny zaměstnance.

Dle daných specifik pracovní pozice.

ANO, lékařskou prohlídku hradíme.

Nemáme už papírové stravenky. Místo hodnoty stravenek Vám poskytneme příspěvek na stravování přímo do mzdy a tím pádem se Vám nemusí Vaše část za stravenky strhávat.

S invalidním důchodem můžete pracovat, žádný zákon vám v tom nebrání. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů invalidních důchodů. Záleží tedy jen na vašem zdravotním stavu.

Protože máme hodně objektů, a právě na informativním pohovoru řešíme na který objekt/pracovní pozici konkrétní uchazeč se nejvíc hodí, dále se musí sejít s budoucím nadřízeným a k tomu slouží 2. kolo pohovoru.

Zaměstnanec denně komunikuje s návštěvníky objektů, klientem, nadřízeným, téměř všichni jsou česky hovořící. Dobrá znalost češtiny je taktéž nezbytná při komunikaci přes vysílačku a pří řešení problémů.

Každý zaměstnanec v pracovním poměru má nárok na 4 týdny dovolené. Pokud má ale zaměstnanec:

Týdenní rozvrh 40 hodin týdně po 8 hodinách má nárok na 4 týdny dovolené. To je 20 dní * 8 hodin = 160 hodin dovolené za rok.
Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době s úvazkem 38,75 nebo 37,5 hodiny týdně po 11 hodinových směnách má nárok na 15 dní. Tedy 15 dní * 11 hodin = 165 hodin dovolené za rok.

22. den následujícího měsíce.

Nárok na příplatky je dán zákonem, kdy jsou příplatky vypočítávány dle odpracovaných hodin v pracovním poměru. U hodin odpracovaných na DPP nebo DPČ nárok na příplatky není.

Poziční sazba je stanovena nadřízeným pracovníkem a je oznámena při pohovoru nebo před nástupem na směnu.

V případě standardní 12 hodinové směny je 11 hodin placených a 1 hodina je neplacená přestávka.

Pouze daňové zvýhodnění jako §35 dle příslušného písmena, k uplatnění jsou důležité tyto dokumenty: kopie rodného listu, originál potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů. Nárok je pouze, když zaměstnanec má alespoň půlku minimální mzdy.

Při překročení této částky platí zaměstnanec 4,5 % ze zdravotního pojištění a 6,5 % ze sociálního pojištění + 15% daň z hrubé mzdy.

Employer according to the Labour Code may demand the integrity of a job applicant, subject to the conditions specified in Article 316 (4) of the Labour Code. Integrity is the condition for working in a security agency according to the Trade Act. Employees prove it with a current criminal record. In addition, they must only have the legal capacity and be over eighteen years of age.

The employer is obliged to give an employee a break from work for food and rest of at least 30 minutes after 6 hours of continuous work.

Yes, the medical check-up is covered.

We don’t have paper meal vouchers anymore. Instead of the value of meal vouchers, we will provide you with a food allowance directly into your salary, and thus your part paid for meal vouchers is not deducted.

Na každú z našich pozícií máme od klienta presné požiadavky – ako napr. Znalosť práce na PC, komunikatívny AJ a ďalšie. Ak požiadavky dané klientom nespĺňate, nemôžeme Vás bohužiaľ na túto pozíciu prijať.

Na velitelské pozici je důležitá zkušenost s vedením lidí, znalost bezpečnostních technologií a celková znalost bezpečnostní problematiky.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.

Tento benefit nelze při velikosti naší společnosti a rozmístění jednotlivých pracovišť po celé republice nastavit tak, aby byl vyhovující pro všechny zaměstnance.

Heslo k elektronické výplatnici zjistíte na Vaši pracovní smlouvě. Popřípadě kontaktujte svoji admin manažerku, která Vám heslo sdělí.

S invalidním důchodem můžete pracovat, žádný zákon vám v tom nebrání. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů invalidních důchodů. Záleží tedy jen na vašem zdravotním stavu.

Každý zaměstnanec v pracovním poměru má nárok na 4 týdny dovolené. Pokud má ale zaměstnanec:

Týdenní rozvrh 40 hodin týdně po 8 hodinách má nárok na 4 týdny dovolené. To je 20 dní * 8 hodin = 160 hodin dovolené za rok.
Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době s úvazkem 38,75 nebo 37,5 hodiny týdně po 11 hodinových směnách má nárok na 15 dní. Tedy 15 dní * 11 hodin = 165 hodin dovolené za rok.

Zaměstnavatel hradí prvních 14 dní pracovní neschopnosti – pouze pracovní dny. Výplata probíhá ve výplatním termínu. Od 15. dne vyplácí nemocenskou ČSSZ za kalendářní dny, která má po obdržení všech dokladů 30 dní na výplatu.

22. den následujícího měsíce.

Tyto příplatky jsou rozepsány zvlášť na každém řádku výplatnice s přesným názvem.

Termín na obdržení pásky je 22. dne následujícího měsíce.  Elektronické výplatní pásky chodí dříve než papírové. Nejrychlejší je tedy zřídit si u zaměstnavatele elektronickou výplatní pásku.

Nárok na příplatky je dán zákonem, kdy jsou příplatky vypočítávány dle odpracovaných hodin v pracovním poměru. U hodin odpracovaných na DPP nebo DPČ nárok na příplatky není.

Základní kontrola je počet odpracovaných hodin x poziční sazba = hrubá mzda.

Poziční sazba je stanovena nadřízeným pracovníkem a je oznámena při pohovoru nebo před nástupem na směnu.

V případě standardní 12 hodinové směny je 11 hodin placených a 1 hodina je neplacená přestávka.

Pouze daňové zvýhodnění jako §35 dle příslušného písmena, k uplatnění jsou důležité tyto dokumenty: kopie rodného listu, originál potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů. Nárok je pouze, když zaměstnanec má alespoň půlku minimální mzdy.

Příplatek za svátek a dovolená se proplácí dle průměru na dovolenou, který je uveden na výplatní pásce. Automaticky se přepočítá na další 3 měsíce (kvartál) za předchozí 3 měsíce (kvartál). Dovolená se proplácí pouze při ukončení pracovního poměru, v rámci PP se dovolená čerpá a zaměstnanci se proplácí náhrada za dovolenou, která se počítá z průměru.

Daňové zvýhodnění na 1. dítě je 1.267 Kč, na 2. dítě 1.617 Kč, na 3. a další dítě 2.017 Kč.

V případě nejasností se obracejte co nejdříve na svoji AM – telefon je uvedený na výplatní pásce. Při čerpání slevy na dani musí být podepsané Prohlášení poplatníka daně, sleva na jednotlivce 2.320 Kč, dále invalidita 1. a 2. stupně 210 Kč, invalidita 3. stupně 420 Kč měsíčně, student 335 Kč.

Částka za každý kus uniformy je napsána na výstrojním a vratkovém listu, který zaměstnanec při převzetí uniformy podepisuje.

Při překročení této částky platí zaměstnanec 4,5 % ze zdravotního pojištění a 6,5 % ze sociálního pojištění + 15% daň z hrubé mzdy.

Dovolená by měla být vyčerpána v období (rok), kdy na ní vznikne nárok. Pokud se dovolená nevyčerpá, tak je převedena do dalšího období a měla být vyčerpána co nejdříve.

You can find the password to the electronic payroll on your employment contract. Alternatively, contact your Admin Manager who will tell you the password.

It is possible to work with a disability pension, no law prevents you from doing so. The pension rules do not contain any provision restricting the earning possibilities of invalidity pension beneficiaries. So it depends only on your state of health.

За командния пост са важни опитът в ръководенето на хора, познаването на технологиите за сигурност и цялостното познаване на проблемите на сигурността.

Objekty, kde působíme

Koho momentálně hledáme

Typ pracovního vztahu:
Místo pracoviště:
Načíst další

Kontaktujte nás

Máte zájem u nás pracovat?

Zavolejte nám na 800 111 112

Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné.