Często Zadawane Pytania

Biorąc pod uwagę wielkość naszej firmy i położenie poszczególnych miejsc pracy na terenie całego kraju, świadczenie to zależne jest od miejsca wykonywania pracy.

Zgodnie z wymogami na poszczególnych stanowiskach pracy.

Tak, pracodawca ponosi koszt profilaktycznych badań związanych z zatrudnieniem.

Niestety na tą chwilę firma nie zapewnia bonów na posiłki.

Możliwa jest praca dla osób posiadających rentę z tytułu niezdolności do pracy . Zależy to tylko od twojego stanu zdrowia oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Dwuetapowa rekrutacja służy temu, aby dokładnie sprawdzić predyspozycje kandydata do pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownik komunikuje się codziennie z odwiedzającymi obiekty, klientem, przełożonym, prawie wszyscy mówią w języku polskim. Dobra znajomość języka polskiego jest również niezbędna przy rozwiązywaniu problemów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ochranianego obiektu.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu, do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.

Prawo do dodatków (za pracę w porze nocnej, w dni wolne od pracy, święta) przysługuje z mocy prawa osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Kwota wynagrodzenia jest ustalana przez przełożonego i proponowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub przed rozpoczęciem pracy.

Umundurowanie zapewnia pracodawca. Pracownik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Pracownik zgodnie z Kodeksem pracy ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy w sytuacji, gdy dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Przepis ten obowiązuje pracowników, którzy pracują zarówno 8, jak i 12 godzin dziennie.

Firma nie korzysta z elektronicznych list płac, aczkolwiek każdego miesiąca pracownicy otrzymują w formie papierowej miesięczne rozliczenie płac, tzw. pasek wynagrodzeń.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia). Od 34 dnia (lub od 15 dnia osobom powyżej 50 roku życia) przebywania na zwolnieniu lekarskim przysługuje zasiłek chorobowy finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Paski wynagrodzeń są szczegółowo opisywane i każdy z łatwością może odnaleźć interesujące go składniki wynagrodzenia.

W przypadku nieporozumień, jak najszybciej skontaktuj się z przełożonym, który wyjaśni z Tobą ewentualne niezgodności lub przekieruje Cię do działu kadr i płac.

Z dniem 1 stycznia niewykorzystana część zeszłorocznego urlopu staje się urlopem zaległym. Pracownikowi należy go udzielić do 30 września.

Kogo teraz szukamy?

Rodzaj stosunku pracy::
Miejsce pracy:
Załaduj więcej

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Wpisz nazwę swojej firmy lub numer identyfikacyjny

Pozycje oznaczone * są wymagane.